תכנון משפטי לעתיד, מתנה בחיים, צוואה, ייפוי כוח מתמשך

התכנון המשפטי והמשפחתי המודרני, מחייב הסתכלות קדימה והתייחסות למצבים אפשריים, בהם אנו עלולים למצוא את עצמנו, לרבות מקרים בהם ניטלת מאתנו היכולת לקבל החלטות. 

אל תתנו למחשבות הללו להפחיד אתכם, קחו שליטה על גורלכם כשאתם בבריאות טובה ובנחת.

המחשבה על העתיד מחייבת הסתכלות של מניעה והסדרה. יש לבדוק אלו חוקים רלוונטיים למצבים האפשריים שיכולים לקרות בעתיד, להגדיר את המאפיינים האישיים של כל אדם ואדם, רצונותיו ואת סוגי הנכסים שבבעלותו ועתידים להיות כלולים בעיזבון. יש לקחת בחשבון שיקולים אישיים וכלכליים, כגון שיקולי מיסוי וכד’.

 

כשאנו מסתכלים על העתיד, יש לנו שני כלים משפטיים מרכזיים:

באמצעות צוואה אנחנו יכולים לתכנן מה יקרה עם העיזבון שלנו לאחר לכתנו.  

יש צורות שונות של צוואה ויש שיקולים שחשוב לשקול במסגרתה כדוגמת שיקולי מיסוי, שיקולים משפחתיים ועוד.

באמצעות ייפוי כוח מתמשך, אנחנו יכולים לתכנן מה יקרה אתנו בתקופת חיינו. קיימים כלים נוספים למקרים מיוחדים, כמו הורים שמשמשים כאפוטרופוסים ומינוי תומכי החלטות.  

 

ייפוי כוח מתמשך – מה זה?

ייפוי הכוח המתמשך מאפשר למנות אדם אחד או יותר כדי שיוכל לנקוט עבורנו פעולות בקלות ובמהירות במצב בו אנו לא נוכל לתפקד ולקבל החלטות. בשונה מפנייה לביהמ”ש בבקשה למינוי אפוטרופוס וקבלת צו, כאשר ייכנס ייפוי הכוח לתוקף, אדם יוכל להציג אותו באמצעות הטלפון החכם ולפעול במהירות וביעילות בפעולות הנדרשות, לדוגמא מול גורמים רפואיים או מול הבנקים. מי שייקבע מה נחשב “טובת” האדם יהיה הוא עצמו ולא בית המשפט והדגש הוא על מימוש רצונו.

בעת עריכת ייפוי כוח מתמשך מומלץ לוודא שכל האפשרויות ידועות, לדוגמא שניתן למנות מספר אנשים לכל נושא בנפרד (בריאותי, אישי, רכושי), ניתן לכלול במסגרתו חובת יידוע וכן ניתן לקבוע בו הוראות מקדימות בנושאים מהותיים. 

 

 באמצעות ניסיון המשרד המצטבר בהכרת המצבים האפשריים בעתיד, הצרכים שעולים בעקבותיהם ומה כדאי לעשות בהתחשב בנסיבות האישיות של כל אחד ואחד, נוכל לבנות לכל לקוח את המעטפת המשפטית הרלוונטית לו. ישקלו שיקולים שונים, בהיבטים כלכליים ובהיבטים אישיים ובריאותיים.

 

במה נוכל לסייע?

בייעוץ ובעריכת ייפוי כוח מתמשך

בכל הליכי עריכת צוואה, צוואה בעדים, צוואה נוטריונית בהגשת בקשות לצו קיום צוואה או ירושה ובהליכים בבית משפט לענייני משפחה.

מינוי תומך החלטות לאדם המסוגל לקבל החלטות אם ניתן לו סיוע והנגשה

מינוי אפוטרופוס, התנגדויות למינוי, הליכים בבית משפט לענייני משפחה.